Megoldások és szolgáltatások

Rendszertámogatás

Napjaink szervezeteinél az üzleti célok tekintetében kiemelt fontossággal bír az alkalmazásokat kiszolgáló IT infrastruktúra, melynek kritikus fontossággal bíró eleme a különbözõ erõforrásokat és a felhasználókat összekapcsoló hálózat. Cégünk hálózattámogatási szolgáltatása ezen hálózatok üzemeltetésében nyújt hathatós segítséget, mivel a legváltozatosabb igényekhez alkalmazkodva számos szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére a hálózati támogatás területén.

Üzemeltetés támogatás alatt egy komplex szolgáltatást értünk, melyben az ügyfél nem csak a technikai tudásunkat, tapasztalatunkat, hanem a gondolkodásunkat is igénybe veszi. Úgy gondoljuk, hogy sok esetben a technikai, és technológiai tudás és tapasztalat nem elegendõ a kiváló munkához, és az ügyfél elégedettségéhez. Képesek vagyunk rá, hogy az ügyfél számára ténylegesen azt nyújtsuk, ami számára fontos, és amit elvár.

Az informatikai rendszerek soha sem válnak külön a felhasználóitól, legyenek azok személyek, vagy kiszolgálók, esetleg munkaállomások. Hálózat-üzemeltetésekor a minõségi elvárásokat a felhasználók felé kell teljesíteni, a jól mérhetõ mûszaki paramétereken túl. Feladataink alatt a következõ dolgokat értjük:

Üzemeltetés

Feladatunk a felhasználói igények szakszerû kiszolgálása. Magas szintû tanácsadással, a kiemelt prioritású feladatokra gyors reagálással, folyamatos konzultációval, és együtt gondolkodással kívánjuk biztosítani az informatikai rendszerek zökkenõmentes mûködését. Célunk, hogy a rendszerek minél kevesebb hibával, és nem tervezett leállással üzemeljenek.

Karbantartás

A támogatott eszközöket, és rendszereket folyamatosan az elvárt SLA szinten tartjuk, és a szükséges módosítási feladatokat észrevétlenül elvégezzük. A feladatok során kitérünk a követelményelemzésre, a tervezésre, a megvalósításra, a tesztelésre és a dokumentálásra.

Kiemelt felhasználói és üzemeltetõi segítségnyújtás

Annak érdekében, hogy a rendszerek folyamatosan üzemeljenek, a használatban, vagy üzemeltetésében adódó problémák minél könnyebben megoldhatók legyenek, a helyszínen ügyfeleink rendelkezésére állunk, illetve e-mail-en és telefonon keresztül folyamatos segítségnyújtást biztosítunk.

Hibaanalízis

Hibákhoz kapcsolódó események, hibaüzenetek analízise során kiemelt segítséget nyújtunk az üzletmenetet veszélyeztetõ események felderítésében. Tudásbázisunk frissítésével megelõzõ intézkedéseket teszünk, hogy ezen problémákat a jövõben elkerülhessük.

Dokumentálás

A támogatott eszközöket, és rendszereket folyamatosan „naprakész” dokumentációval látjuk el, melyeket az ügyfeleink számára is elérhetõ módon készítünk el, illetve bocsátunk további felhasználásra.

Adatközponti megoldások

Az ügyfeleink informatikai rendszerkörnyezetében a legnagyobb értéket az üzletmenet során keletkezõ adatok jelentik, ennek értéke mellett (ami emberévben, az adatok elõállításához szükséges munka mennyiségében mérhetõ), a hardver és szoftver eszközök pénzben kifejezett értéke szignifikánsan kisebb. Ezért az általunk nyújtott szolgáltatások mentén különös hangsúlyt fektetünk az adattárolási, mentési és archiválási területekre. Az adatok teljes életútját támogatva (Information Lifecycle Management) olyan stratégia mentén építjük ezen rendszereket, amely imple mentációja megelõzi az adatvesztést, és biztosítja, hogy az adatok csak az arra illetékesek számára legyenek elérhetõek. Az üzletileg kritikus és az üzletmenetet támogató alkalmazás környezetek mögé olyan üzemeltetési hatékonyságot növelõ, hely- és energia-takarékos konszolidált infrastruktúra megoldásokat építünk ki, mint a:

  1. Több telephelyes, katasztrófatûrõ, fejlett adattároló infrastruktúra megoldások,
  2. Virtualizációs eszközökön alapuló SAN, Storage, Server és Desktop konszolidációs megoldások,
  3. Központosított és automatizált adatmentési, illetve adat archiválási megoldások (Automated Backup, Tape, VTL).

Az adattároló piac töretlenül növekszik, a növekedés legfõbb mozgatórugója az egyre több vállalati adat, amelyeket a hatósági és törvényi szabályozások miatt egyre hosszabb ideig kell megõrizni. Az egységnyi kapacitásra vetített költség folyamatosan csökken, ennek ellenére a cégek egyre többet költenek. Véleményünk szerint általános hiba, hogy a cégek nincsenek tisztában a saját igényeikkel, így gyakran nem olyan megoldást választanak, amely a lehetõ legjobban szolgálja ki õket, a gyártók képviselõi pedig sokszor az orruknál fogva vezetik a vevõket. A megfelelõ választáshoz elengedhetetlenül szükséges van ránk és egy vállalati szintû adattárolási stratégiára, amelynek nem technikai, hanem üzleti oldalról kell leírnia, milyen adattárolási megoldásokra van szükség.

A szakértõink által végzett felmérést követõen egy ilyen stratégia elkészültével az ügyfeleink pontos képet kapnak arról, hogy a vállalat életében melyik adatot hogyan kell tárolni, azokra milyen gyakorisággal van szükség és mennyi ideig kell megõrizni õket. A ritkán használt adatokat érdemes archiválni, a több éves vállalatirányítási adatokat például szükségtelen az SAP szerver "éles" adatbázisában õrizni, ezzel növelhetõ a rendszer teljesítménye és megbízhatósága, illetve csökkenthetõ a szükséges tárkapacitás. Olyan megoldásokat nyújtunk, amelyek segítségével az adatok az egész életciklusukon keresztül a fontosságuknak, értéküknek megfelelõ tárolón helyezhetõk el - legyen az villámgyors, Fibre Channel felületû merevlemezes tároló, olcsó SATA diszk vagy szalagos kazetta.

Gyakori hiba továbbá, hogy sok vállalat IT döntéshozója elköveti azt a hibát, hogy kizárólag a "vas" ára alapján dönt az adattárolási megoldások beszerzésérõl és nem veszi figyelembe hogy a szükséges szoftverek, az új eszközök integrációja vagy az üzemeltetése milyen járulékos költségekkel jár. Úgy gondoljuk, hogy ma már a tárolóeszközök esetében is fontos tényezõ a fogyasztás, ami a villanyszámlán kézzelfoghatóan jelentkezik - és az üzemeltetési költségnek akár harmadát is kiteheti.

Virtualizáció és konszolidáció: ezen két kulcsszó, amely mentén haladva ügyfeleink növelhetik az üzemeltetés hatékonyságát, ezáltal pedig csökkenthetik az adattárolási költségeiket. A virtualizáció a szerverek és a tárolóeszközök esetén is elõsegíti a rendelkezésre álló erõforrások jobb kihasználását, ami végsõ soron kevesebb megvásárolt és üzemeltetett eszközben jelentkezik, annak minden hozadékával: kisebb kezdeti beruházás, egyszerûbb mûködtetés, kevesebb elfogyasztott áram és kisebb helyfoglalás az adatközpontban. A jól menedzselt infrastruktúra is kulcsfontosságú összetevõje a képletnek, a megfelelõen megválasztott felügyeleti eszközökkel ugyanis jelentõs humán költség takarítható meg.

Storage és SAN konszolidáció

A fejlett adattárolási megoldások pozícionálása kiemelt szerepet játszik cégünk piacra lépési stratégiájában, amely az üzleti és informatikai változások rugalmasabb követésében kíván segítséget nyújtani ügyfeleinknek. Így például az általunk képviselt CISCO SAN kapcsolók mindenféle méretû és architektúrájú adattárolási hálózatban alkalmazhatóak, és lehetõvé teszi a vállalat számára a SAN konszolidáció megvalósítását, az adatok rendelkezésre állásának növelését és az adattárolási erõforrások hatékonyabb kezelését. A magas szintû teljesítményt és skálázhatóságot nyújtó megoldásaink intelligens hálózati szolgáltatásai között többprotokollos/multitransport integráció, virtuális SAN-hálózatok (VSAN) kialakítása, fejlett forgalommenedzselés, valamint beágyazott diagnosztikai és szerepalapú biztonsági képességek is megtalálhatók. A komplett és rugalmas megoldás biztosítása érdekében cégünk átfogó bevezetési és támogatási szolgáltatásokat is kínál. A gyártó által 2007-ben cégünknek átadott “Technology excellence of the year / datacenter” minõsítéssel a Cisco elismerte a hálózati adattárolási szolgáltatások és támogatás szegmensében birtokolt piacvezetõ pozíciónkat, valamint a nagyvállalati infrastruktúra kiépítéséhez szükséges kritikus hálózati háttértár-környezetek megtervezése, kiépítése és karbantartása terén felhalmozott szerteágazó tapasztalatunkat.

Backup konszolidáció

A hagyományos központi mentési megoldásoknál az adatok egy központi automatizált mentési egységen kerülnek mentésre, amely képes a kazetták automatikus cseréjére és vonalkódos azonosítására. Megfelelõ beállítás esetén a mentések szinte emberi beavatkozás nélkül folyhatnak akár hetekig. Az adatok mozgatása történhet a LAN hálózaton, illetve, nagyobb adatmennyiségek, vagy központi tárolórendszer jelenléte esetén a SAN hálózaton keresztül. A központi mentési megoldás fontos eleme a mentési szoftver, amely a mentési folyamatokat automatizáltan koordinálja, és a mentésekrõl, valamint mentett adatokról naprakész nyilvántartást vezet.

Szerver konszolidáció és virtualizáció

A szerverkonszolidáció az informatika konszolidáció egy eleme, melynek során nagy számú, különbözõ gyártójú és típusú, korlátozott teljesítményû szervert váltunk ki, néhány erõs, üzembiztos, jól skálázható és egyszerûen menedzselhetõ szerverrel. A szerverkonszolidációnak van egy logikai és egy fizikai vetülete. A logikai vetület, hogy az erõforrások gazdaságosabb kihasználása, hatékonyabb mûködés, valamint az egyszerûbb és olcsóbb menedzselhetõség érdekében vonjuk össze a szervereket. A szerverkonszolidáció legtöbbször az alkalmazott platformok (operációs rendszerek), valamint magasabb szinten adatbázis kezelõk, vagy akár alkalmazások konszolidációját is maga után vonja, amely tovább egyszerûsíti az informatikai rendszer kezelését. A szerverkonszolidáció fizikai vonzata, hogy a régi nagy számú szervert kisebb számú, tipikusan rack szekrénybe szerelhetõ, közös konzollal ellátott szerverrel váltjuk ki, így jelentõsen csökken a szerverek helyigénye, valamint tápfeszültség és hûtés igénye is.

A termék alapvetõ összetevõje maga az új szerver hardver, amellyel kiváltjuk a régi szervereket. A szerverkonszolidáció azonban jelentõs szolgáltatás vonzattal is jár. Egy ilyen lépés nem képzelhetõ el megfelelõ tervezés nélkül. Elsõ lépésben meg fel kell mérni a régi rendszert és meghatározni, mi lenne az ideális szerverszám, mely alkalmazások vonhatók össze és melyek igényelnek továbbra is dedikált hardvert. Ezt követõen méretezni kell az új szerver rendszert, majd részletesen, lépésrõl-lépésre meg kell tervezni a migrációs projektet. Maga az új szerver beüzemelése is igényel rendszermérnöki munkát, ám az igazán jelentõs szolgáltatás maga a migráció, melynek során a régi szerverekrõl az adatokat, illetve alkalmazásokat át kell mozgatni az új infrastruktúrára.

A szerver konszolidáció csak egy lépés a konszolidációs sorban, mely vonhat maga után háttértároló konszolidációt, valamint mentési rendszer konszolidációt is. A technológiai fejlõdés során a virtualizációs eszközök segítségével a konszolidáció logikai vetülete még kifinomultabbá vált. A virtualizáció egy olyan absztrakt réteg létrehozását jelenti, amely elválasztja a fizikai hardvert az operációs rendszertõl annak érdekében, hogy az IT erõforrások jobb kihasználása és nagyobb rugalmassága valósulhasson meg. Manapság a virtualizáció fontos tényezõvé vált – segíti az üzleti folyamatok és az üzemeltetés stabilitását, biztonságát és menedzselhetõségét a globális IT infrastruktúrákban.

A virtualizációval egyszerre több virtuális gépet lehet létrehozni, különbözõ operációs rendszerek futtathatók egymástól elszigetelten bár egymás mellett, párhuzamosan, ugyanazon a fizikai gépen/hardveren. Minden virtuális gép saját virtuális hardver készlettel rendelkezik (pl., RAM, CPU, NIC, stb.), amelyre az operációs rendszer és az alkalmazások betöltõdnek. Az operációs rendszer egy egységesen összefüggõ/konzisztenes, normalizált hardver készletet lát, a tényleges fizikai hardver komponensektõl függetlenül.

A virtuális gépek jellemzõi fájlokba ágyazódnak, lehetõvé téve a gyors mentést, másolást, erõforrás hozzárendelést a virtuális géphez. A teljes rendszerek (a bekonfigurált alkalmazások, operációs rendszerek, BIOS és a teljes virtuális hardver) másodpercek alatt mozgathatókká válnak az egyik fizikai szervertõl egy másikra a kikapcsolások, a karbantartási idõráfordítások megtakarításával és a folyamatos munkaterhelés konszolidálásával.

A virtuális gépek teljesen elszigetelhetõk a host géptõl és a többi virtuális géptõl. Ha a virtuális gép leáll, az a többire hatástalan marad. Az adatok nem szivárognak át a virtuális gépek között, az alkalmazások csak a konfigurált hálózati kapcsolatokon keresztül kommunikálhatnak.

A teljes virtuális gépi környezet egyetlen fájlként menthetõ ki, a mentés, mozgatás és másolás ezért könnyen megoldható. Standardizált, virtualizált hardver áll az alkalmazás rendelkezésére - garantálva a kompatibilitást.

Optimalizálja, felügyelje, menedzselje az IT infrastruktúráját, a desktopoktól az adatköz-pontokig, virtualizálva a számítógépes rendszereit, tárolási meg-oldásait és hálózati rendszereit a VMware szoftverekkel! A VMware termékek olyan vállalati szintû virtuális gépeket biztosítanak, melyek növelik a szerverek és egyéb erõforrások kihasználtságát, javítják a teljesítményüket és csökkentik a rendszerek kiesõ idõit, növelik a biztonságot, csökkentik a szállítandó vállalati szolgáltatások költségeit, továbbá a komplexitást, bonyolultságot. Az Ön már meglévõ technológiájának továbbfejlesztésével a VMware az új alkalmazások terítését kevesebb kockázattal és alacsonyabb platform költségekkel teszi lehetõvé.

Legyen szó akár VMware, Microsoft Virtual Server, Citrix XenServer, stb. segítségével létrehozott virtuális szerver környezetekrõl, a virtuális gépek gyakorlatilag egyszerû adatfájlok, amelyeknek mozgatása, másolása, mentése és visszaállítása ugyanolyan egyszerû, mint akármilyen más állománynak. Így aztán a virtuális környezetek felügyelete, új szerverek beüzemelése, egy szerver átmozgatása egyik fizikai géprõl a másikra lényegesen gyorsabb, mintha valódi fizikai szerverekrõl lenne szó. A best of breed alapon általunk támogatott megoldás, azaz a VMware felügyeleti eszközei (VirtualCenter, Vmotion, DRS, HA) segítségével a virtuális gépekkel kapcsolatos összes menedzsment feladat központilag könnyedén elvégezhetõ.

Nagy megbízhatóságú és katasztrófatûrõ megoldásaink

Nagy megbízhatóságú rendszerek alatt összefoglaló néven azokat a hardver infrastruktúra elemeket, illetve architekturális megoldásokat értjük, amelyek hozzájárulnak az informatikai rendszer üzembiztonságának növeléséhez, hibatûréséhez, illetve katasztrófa-tûréséhez.

A megbízhatóságnak több szintje van, melyek elérése különbözõ megoldások révén, különbözõ költségszinten oldható meg. Alapszintû megbízhatóság-növelõ megoldások már az egyes szerverekbe építve is megtalálhatók, ám a 99999 Informatika Kft. megközelítése az egyedi megoldásokon túlhaladó, elsõsorban 7x24 órás, az év 365 napján NONSTOP mûködõ üzemet megcélzó rendszerekre vonatkozik. Az egyedi szerverek meghibásodásának esélyét lehet csökkenteni, de teljesen kiküszöbölni csak egy második, például cluster szerver alkalmazásával lehet. A cluster rendszerek jellemzõje, hogy több gép együttmûködve futtat egy alkalmazást, és bármely gép meghibásodása esetén a fennmaradó gép(ek) megszakítás nélkül képesek a cluster további futtatására. Bár ilyen cluster megoldások már Microsoft környezetben is elérhetõek, az igazi teljesítmény-kiegyensúlyozással mûködõ rendszerek Unix környezetben találhatók meg. A cluster rendszerek mûködésének alapfeltétele egy közös külsõ tárolórendszer, amelyhez minden cluster node csatlakozhat. A tárolórendszer kialakításánál is kiemelt figyelmet kell fordítani az üzembiztonságra és az adatbiztonságra, ezért ahol lehet redundáns megoldást kell alkalmazni. A cluster rendszer kialakítása sok esetben indokolhatja a tároló konszolidációt is. Természetesen a magas rendelkezésre állás biztosításához elengedhetetlen a megbízható mentési rendszer is.

Mindezek mellett marad némi minimális esély a rendszer leállására. Erre az esetre a nagy megbízhatóságú rendszerekre kiemelt szintû rendelkezésre állási szerzõdést vállal cégünk.

Integrált LAN-WAN hálózati megoldások

Célkitûzésünk, hogy olyan kommunikációs hálózatokat építsünk, mely ügyfeleink felhasználói számára a világ bármely pontjáról biztosítják a vállalati információk biztonságos, gyors és könnyû elérését média függetlenül, legyen szó akár lokális, távoli, vagy mobil felhasználókról. Egy jól megtervezett IP alapú kommunikációval olyan integrált adat, hang és kép munkakörnyezetet teremtünk, ahol akár web alapon történhet a videó-kommunikáció, a kollégák együttmûködését IP telefónia alapú rendszer biztosítja, mely hatékonyabbá teszi a vállalat üzletmentét. A felmérés, tervezés, bevezetés és támogatás teljes körû szolgáltatások mentén a következõ hálózati területeket fedjük le:

Nagy rendelkezésreállású és teljesítményû helyi hálózatok

High-Performace Local-Area Networks: a kommunikáció alapinfrastruktúráját képezõ front/back-office rendszerek közötti folyamatos információ-áramlását biztosító hálózati megoldások.

Szélessávú távoli hálózatok

Broadband Wide-Area Networks: Az általunk megvalósított nagyteljesítményû WAN hálózati megoldások támogatják az ügyfél-partner-vevõ közötti real-time, interaktív kommunikációt.

Teljeskörû hálózatbiztonsági megoldások

(firewalls, intrusion detection/protection, antivírus, security management, a távoli hozzáférést támogató VPN hálózatok): A hálózat biztonsági megoldásaink a rendszerek hozzáférésétõl, a végponti DLP megoldásokon keresztül, a kommunikáció folyamatos auditálásán át teljességgel biztosított.

A Cisco jelentõs új fejlesztéseket jelentett be, amelyek a biztonsági termékportfoliójában levõ termékek és szolgáltatások közötti együttmûködést tökéletesítve egyszerûbbé teszik a szervezetek számára a biztonsági fenyegetések ellenõrzését és leküzdését, és egyúttal a távoli felhasználókkal történõ bizalmas kommunikáció kezelését és védelmét is egyszerûsítik.

Az együttes fejlesztések a cég behatolás-megelõzõ rendszer (IPS), a Cisco Security Agent (CSA), a Cisco Security Mitigation Analysis and Response System (CS-MARS), a Cisco Security Manager (CSM) és a Cisco Secure Sockets Layer virtuális magánhálózat (SSL VPN) megoldásokat érintik. Ezek alkotják a Cisco önvédõ hálózatának (Self-Defending Network, SDN) legújabb, teljes körû keretrendszerét, amely integrált, együttmûködést és adaptív biztonsági megoldást kínál a szervezeteknek méretüktõl függetlenül.

A biztonsági fenyegetések – azok nyereség iránti indítéka és az üzletmenetre gyakorolt káros hatása miatt – egyre nagyobb veszélyt jelentenek, amely miatt az együttmûködésen alapuló védekezés és a bizalmas tartalmú kommunikáció védelme már nem pusztán informatikai, hanem szigorú üzleti követelmény.

Együttmûködésen alapuló fenyegetésellenõrzés: az egész hálózat biztonságossá tétele.

A Cisco továbbfejlesztett biztonsági termékportfoliója a Cisco IPS 6.0, a CSA 5.2, a CS-MARS 4.3 és a CSM 3.1 termékeket tartalmazza – négy olyan terméket, amelyek együttesen a láthatóságot, hálózatszintû védelmet, egyszerûsített biztonsági házirend-kezelést és dinamikus veszélyelhárítást koordinálva segítik az üzletmenet-folytonosság fenntartását. Az új változatok megjelentetésével a Cisco a koordinált védelem mellé tette le a voksát, hiszen megoldásai túllépnek az e termékkategóriára jellemzõ különálló (standalone) jellegen, és élõ kapcsolatot teremtenek a hálózat és annak végpontjai között. Ez minden potenciális belépési pont koordinált védelmét biztosítja.

A Security Center portál központi információforrást nyújt az aktuális biztonsági tevékenységrõl, és irányítja a Cisco termékeket és szolgáltatásokat a fenyegetettség csökkentésében. A Cisco IPS Signature elõfizetések hozzáférést biztosítanak a Cisco Security IntelliShield Alert Manager adatbázisához, amely széles körû információt kínálnak az IPS eseményekrõl. Ez a fejlesztés a rövidesen megjelenõ azon funkcióval együttesen, amely lehetõvé teszi az ügyfeleknek, hogy az IPS leírásokat az IntelliShield riasztási információkkal összevessék, segít meggyorsítani a potenciális támadásokkal szembeni ellenlépéseket. A Cisco IPS Signature Management Service megoldás ezen túlmenõen a signiture frissítések azonnali alkalmazásával és hangolásával egyszerûbbé teszi az IPS eszközök mindennapi mûveleteit.

IP (Internet Protocol) alapú integrált kommunikációs megoldások

Az egymáshoz konvergáló adat, hang, kép alapú rendszerek alkalmazás támogatásával lehetõvé tesszük a hálózat bármely pontjáról történõ rugalmas kommunikációt.

Tároló hálózati megoldások

Az adattároló SAN hálózatok nagy kapacitású on-line adat hozzáférési, adatmentési és archiválási megoldásainkkal integrálják a hálózat egyéb erõforrásait. Lehetõséget biztosítunk az adatközpontok közötti WDM technológián alapuló többcsatornás kommunikációs megoldások kialakítására.